Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Zaliczenie poprawkowe Matematyki I dla ZIP, IM - 20.03.18 (wtorek) o godz.16.00, sala 118 BMW.
Egzamin poprawkowy Matematyki I dla ZIP,  EN, IM - 27.03.18 (wtorek) o godz.16.00, sala 118 BMW.