Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Terminy sesji czerwcowej:
  ZiIP:
Zaliczenie poprawkowe 2. sem. (Matematyki 2) - 21.06.18, (czwartek) godz. 10.00, sala 116 BMW.
Egzamin pisemny 2. sem. ( Matematyka 2) - 25.06.18. (poniedziałek) godz. 11.00, sala 14 BMW.
Egzamin ustny 2. sem. ( Matematyka 2) - 29.0618 (piątek) od godz. 10.00, sala 123 BMW.
  Energetyka:
Egzamin pisemny 2. sem. ( Matematyka 2) - 26.06.18. ( wtorek ) godz. 10.00, sala 14 BMW.
Egzamin ustny 2. sem. ( Matematyka 2) - 29.0618 (piątek) od godz. 10.00, sala 123 BMW.
  Inż. Materiałowa:
Zaliczenie poprawkowe 2. sem. (Matematyki 2) - 21.06.18, (czwartek) godz. 12.30, sala 116 BMW.
Egzamin pisemny 2. sem. ( Matematyka 2) - 26.06.18. (wtorek) godz. 10.00, sala 14 BMW.
Egzamin ustny 2. sem. ( Matematyka 2) - 29.0618 (piątek) od godz. 10.00, sala 123 BMW.

Terminy sesji wrześniowej:
Zaliczenie poprawkowe Matematyki1 (dla ZiIP) - 3.09.18 (poniedziałek) godz.10.00, sala 118 BMW.
Egzamin poprawkowy z Matematyki1 -semestr zimowy (dla ZiIP, IM, Energetyki) - 6.09.18 (czwartek) godz.10.00, sala 118 BMW.
Zaliczenie poprawkowe Matematyki2 (dla ZiIP. IM) - 10.09.18 (poniedziałek) godz.10.00, sala 118 BMW.
Egzamin poprawkowy z Matematyki2 (dla ZiIP, IM, Energetyki) - 14.09.18 (piątek) godz.10.00, sala 118 BMW.
Ewentualnie w dniu 17.09.18 (poniedziałek) będzie egzamin ustny Matematyka2.