Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

wyniki


Egzamin 14.09.17:
1. semestr:
Zdały na dst.: M. Kochan i A. Wójtowicz. Nie zdał (ndst) D. Gieraszek.
2. semestr :
Zdali na dst.: O. Bagińska, P. Ignacik , E. Kmieciak i K. Kostera. Nie zdali (ndst):K. Adamczyk, M. Antczak, j. Mamet.